%100 Güvenli Alışveriş için OKULAVM.com

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME BELGESİ VE MESAFELİ SÖZLEŞME METNİ

MADDE 1 - TARAFLAR

Satıcı:

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Öğrencinin kayıtlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olan okulun bağlı olduğu tüzel kişiliğidir.

Adresi:

Öğrencinin kayıtlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olan okulun bağlı olduğu tüzel kişiliğinin adresidir.

Telefon:

Öğrencinin kayıtlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olan okulun bağlı olduğu tüzel kişiliğinin telefon numarasıdır.

Web adresi:

Öğrencinin kayıtlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olan okulun bağlı olduğu tüzel kişiliğinin web adresidir.

 

Alıcı:

Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta :

Servis Sağlayıcı  Ünvanı: 

Tedloy Tedarik Lojistik Yönetimi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi : Yunusemre Mah.Yazılıtaş Sokak No:18/1 Yıldırım/Bursa

Telefon : 0850 3052557 

Web Adresi :www.okulavm.com.tr

E-Posta : [email protected]

 

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI' nın SATICI'nınhizmet verme anlaşması yaptığı servis sağlayıcıya  ait www.okulavm.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu ve bu ön bilgileri elektronik ortamda teyid ettiğini ardından işbu sözleşmeye konu ürünü sipariş verdiğini kabul ve beyan eder. www.okulavm.com.tr internet sitesinde yer alan ön bilgiler ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

MADDE 3TESLİMAT VE ÜCRETİ

Ürün Teslimat Ücreti :.................... TL' dir. Bu ücret sipariş 100TL’nin altında ALICI tarafından ödenir.
Teslimat Adresi : Öğrencinin kayıtlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olan okulun bağlı olduğu tüzel kişiliğinin adresidir.
Teslim Edilecek Kişi :Alıcı
Fatura Adresi :Alıcının Okula kayıt sırasında beyan ettiği adrestir.

Ön siparişler hariç, Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde teslimat ve sipariş bölümünde açıklanan sürede ALICI ‘nın kayıtlı oldu okul adresine teslim edilir. Bu süre daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI ve servis sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI yada servis sağlayıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI' ya yada servis sağlayıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI' ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde kargo ücreti ALICI' ya aittir.

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce kontrol edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamış olmalıdır.

Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI' ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

SATICI, sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü süresi dolmadan ALICI’ ya bildirir.Bu taktirde ALICI ,siparişin iptal edilmesini,sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına  kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödenmiş olan tüm bedeli 10 gün içinde ALICI’ ya iade eder.

 

MADDE 4SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün/Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli www.okulavm.com.tr web adresinde yayınlanan ürün tanıtım bilgilerinde SATICI’ nın sorumluluğunda ve onayı ile belirtilmiştir.

 

 

 

MADDE 5-SATIŞ FİYATI

Tüm Vergiler Dahil Peşin Satış Fiyatı: Fatura içeriğinde mevcuttur.

Peşinat Miktarı              : Fatura içeriğinde mevcuttur.
Faiz Miktarı                   : Ödemler kredi kartı yolu ile yapılacağından faiz uygulanmayacaktır.
Vadeye göre Faiz ile Birlikte Ödenecek Toplam Satış Fiyatı        : Fatura içeriğinde mevcuttur.
Ödeme Şekli                 : Kredi Kartı
Faizin Hesaplandığı Yıllık Faiz Oranı: Ödemler kredi kartı yolu ile yapılacağından faiz uygulanmayacaktır.

ÖDEME PLANI

ALICI’ nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

GECİKME FAİZİ 

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI veya servis sağlayıcı tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 6CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7(yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI' ya yada servis sağlayıcıya e-mail ile bildirimde bulunulması, ürünün kullanılmamış olması ve ürünün 7. madde de belirtilen ürünlerden olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 günlük süre içinde ürün iade alınır.Gerekli incelemelerden sonra ürün kullanılmamış ve tekrar satılabilir özelliğini kaybetmemiş olduğu tespiti yapıldıktan sonra 7 iş günü içinde ALICI’ya para iadesi yapılır. Fatura asli gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

 

MADDE 7CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, hızla bozulma ve son kullanma tarihi geçen ürünler, tek kullanımlık ürünler, tekrar kullanılabilirlik özelliğini yitirmiş ürünler,ambalajı her ne sebeple olsun yırtılmış ürünler,kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri

 

MADDE 8GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

ALICI tarafından internet sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI veya servis sağlayıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI ’ya aittir.

ALICI’ nın sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanı sıra ve teyiden; ALICI’nın internet sitesi'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

ALICI, SATICI'yaveya servis sağlayıcı’yabelirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'yaveya servis sağlayıcı’yaher zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

İnternet sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları  servis sağlayıcı’yaaittir.

SATICIveya servis sağlayıcı yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI veya servis sağlayıcıtarafından ınternetsitesi'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

MADDE 9TEMERRÜD

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir. Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 10YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcının ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 11SÖZLEŞMENİN DÜZENLENDİĞİ TARİH :   …. / …… / ……

(Belirtilen internet sitesinden siparişin verilip ödemenin tamamlandığı tarihtir.)

 

 

SATICI :                                                                       ALICI 

Adı/Soyadı :                                                                 Adı/Soyadı